Заваряване

"ДСГ Технолоджи ЕООД" изпълнява заваръчни услуги на детайли чрез методите ВИГ и МИГ/МАГ.  Изработваме и заваряваме  детайли от следните видове метали:

Технология и методи:

Заваряването е един от най-широко използваните технологични процеси в промишлеността за получаването на монолитни неразглобяеми съединения. Металните конструкции, чиито детайли са съединени посредством заваряване, се характеризират с по-проста и лека конструкция в сравнение с металните конструкции, чиито детайли са съединени с друг вид връзка.

ВИГ заваряване
Технологичните свойства на заваряването с нетопим електрод в защитна среда от инертен газ се определят от начина на захранване на дъгата, която се възбужда между електрода и изделието. Захранването на дъгата съответно може да е с постоянен ток с права или обратна полярност или с променлив ток. Тъй като при този вид заваряване е необходимо дъгата да стопи основния метал, то той се предпочита при заваряване предимно на елементи с малка дебелина. Процесът на заваряване може да се извършва във всички пространствени положения, а качеството на шева зависи до голяма степен от надеждността на защитата.

МИГ и МАГ заваряване 
Заваряването с топим електрод се характеризира с голяма плътност на тока, достигаща до 100 - 400 А/mm2 и благоприятни условия, създавани от инертната среда за пренасяне на течния метал през дъговата междина. Високата плътност на тока предизвиква появата на слабо йонизирана плазма с повишена температура в дъгата от порядъка на 12 000 до 15 000 °С. Това от своя страна осигурява голям провар и висока производителност. Поради невъзможност за протичане на активни металургични процеси в заваръчната зона се използва допълнителен метал с химичен състав, идентичен с този на основния метал.

За повече информация може да се свържете с нас от тук Контакти